இந்தியா – Google செய்திகள்

பதிவுகளில் தேர்வானவை

30/08/2014

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

காணாமல் போன மொபைலை கண்டுபிடிக்க
இன்று பெரும்பாலான மக்களிடம் இருக்கும் ஒன்று மொபைல். ”மொபைல் இல்லாது எவறும் இல்லை” எனும் நிலை வந்துவிட்டது . அதிலும் சுமார்ட் போன் வைத்திருப்பவர்களின் எண்ணிக்கை

28/08/2014

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

கல்வி அறிவின் அவசியம்


 தான் நாடியோருக்கு ஞானத்தை (அல்லாஹ்) வழங்குகிறான். ஞானம் வழங்கப்பட்டவர் ஏராளமான நன்மைகள் வழங்கப்பட்டு விட்டார். அறிவுடையோரைத் தவிர (யாரும்) சிந்திப்பதில்லை.2:269.

24/08/2014

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

ஹலாசனம்
ஹலா, ஆசனம் என்ற இரு வடமொழிச் சொற்களின் கூட்டுச் சொல்லாகும் ஹலாசனம் என்பது. "ஹலா" என்றால் கலப்பை

21/08/2014

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

கஹ்ஃபு - குகைவாசிகள்
  • 18:9 "அந்தக் குகை மற்றும் அந்த ஏட்டுக்குரியோர் நமது சான்றுகளில் ஆச்சரியமானோர்" என்று நீர் நினைக்கிறீரா?

, ,