இந்தியா – Google செய்திகள்

பதிவுகளில் தேர்வானவை

11/02/2016

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

ஜாகிரின் படிக்கட்டுகள் -12
almighty-arrahim.blogspotcom
இன்றைய திகதியில் குடும்பம் ஆகட்டும் அல்லது ஒரு நிறுவனம் ஆகட்டும் அல்லது ஒரு சின்ன கடை ஆகட்டும் எங்கெங்கும் நிறைந்திருக்கும் பயம் அல்லது புலம்பல்...

30/01/2016

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

தீயால் வாட்டப்பட்ட கோழிக்கறி
almighty-arrahim.blogspot.com
இன்றைய நவீன உலகில் துரித உணவுகளை நோக்கி மக்கள் படையெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

28/01/2016

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

ஜாகிரின் படிக்கட்டுகள் -11
நம்மோடு “ஒருவர்” [எப்போதும்]வருபவரை எப்போதாவது கண்டித்திருக்கிறோமா?.

பெரும்பாலும் அவருடன் தோற்றுப் போகிறோம்.

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

ஜாகிரின் படிக்கட்டுகள் -10
almighty-arrahim.blogspotcom
நீங்கள் புதிதாக தொழில் தொடங்க நினைத்திருந்தால் கொஞ்சம் கவனிக்க வேண்டிய விசயம்,நீங்கள் இப்போது பார்க்கும் வேலையை எப்படி செய்கிறீர்கள்
, ,