இந்தியா – Google செய்திகள்

பதிவுகளில் தேர்வானவை

23/10/2014

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

72 பிரிவு கூட்டத்தார்
almighty - arrahim
எது சுவனப் பாதை?
நானும் என் தோழர்களும் என்று கூறி இருந்தாலும் இந்த செய்தியில் முரண்பாடுகள் தெளிவாகத் தென்பட்டிருக்கும்.

18/10/2014

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

இஸ்லாமியர்களும் அறிவியலும்
உஸ்பெகிஸ்தானின் கிவா நகரத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அல்-குவாரிஸ்மியின் சிலை.
பழங்கால அறிவியலுக்கும் தற்கால அறிவியலுக்கும் பாலமாக இருந்தவர்கள் இஸ்லாமிய அறிவியலாளர்கள்.

16/10/2014

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

கிம்ப் ( gimp )
almighty - arrahim
போட்டோக்களை அழகாக எடிட் செய்ய உதவும் மென்பொருள் போட்டோஷாப் ஆகும் ஆனால் போட்டோஷாப் மென்பொருள் இலவசமல்ல. காசு கொடுத்து வாங்க வேண்டும். இதனால்

11/10/2014

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

ஒரு முபைல் இரு வாட்ஸ் அப்
ஆரம்பமாக உங்களுக்கு 2 SIM இருத்தல் வேண்டும்.நீங்கள் தற்பொழுது பாவிக்கும் WHATSAPP ஐ திறந்து OPTION இல் உள்ள SETTING என்பதை அழுத்தி CHAT SETTING என்பதை அழுத்துங்கள்.
, ,