இந்தியா – Google செய்திகள்

பதிவுகளில் தேர்வானவை

10/10/2015

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

பச்சை பயறு
Green-lentils
நாம் தினசரி உண்ணும் உணவில் ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்து இருப்பது என்பது அவசியமானது.

07/10/2015

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

யுகமுடிவு நாள்
almighty-arrahim.blogspotcom
யுகமுடிவு நாளின் மாபெரும் பத்து அடையாளங்கள்
1 – புகை மூட்டம்
2 – தஜ்ஜால்
3– (அதிசயப்) பிராணி
4–சூரியன் மேற்கிலிருந்து உதிப்பது

03/10/2015

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

கொலைவெறி கூட்டம்
உத்தரப்பிரதேசத்தின் தாத்ரியில் மாட்டு மாமிசத்தை சாப்பிடதாகக்
almighty-arrahim.blogspotcom
இந்துக்களுக்கு நடுவில் வாழும் அக்லாக்கின்
குடும்பத்தினர் இப்படி ஒரு கொலைவெறி
தாக்குதலை எதிர்பார்க்கவில்லை 
கூறப்பட்டு இஸ்லாமியர் ஒருவர் அடித்துக் கொல்லப்பட்டதையடுத்து அந்தப் பகுதியில் ஏற்பட்ட பதற்றம் இன்னும் நீடித்துவருகிறது.

02/10/2015

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

வேகமாக பதிவிறக்க
almighty-arrahim.blogspotcom
நம்மில் பலர் வளைத்தடங்களில் இருந்து நமக்கு தேவையானவைகளை பதிவிறக்கம் செய்யும் போது மெதுவாக பதிவிறக்கம் ஆவதால் பல நேரம்
, ,