இந்தியா – Google செய்திகள்

பதிவுகளில் தேர்வானவை

20/12/2014

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

அன்னை ஜுவைரிய்யா பின்த் ஹாரித் (ரலி)
ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் :

ஜுவைரிய்யா (ரலி) அவர்களது குலத்தவர்கள், ஜுவைரிய்யா (ரலி) அவர்களிடமிருந்து அருட்கொடைகளைப் பெற்றுக் கொண்டதைப் போல இன்னொரு பெண்ணிடம் பெற்றுக் கொண்டதை நான் பார்த்ததே இல்லை. ஏனென்றால், ஜுவைரிய்யா (ரலி) அவர்கள் மூலமாக நூற்றுக்கணக்கான அவர்களது குலத்தவர்கள் அடிமைத்தளையிலிருந்து விடுதலை பெற்றார்கள்.

18/12/2014

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

எப்படி துவா கேட்பது
almighty - arrahim
வலி­யுறுத்திக் கேட்க வேண்டும்!

இறைவனிடம் கேட்கும் போது, கேட்கப்படும் கோரிக்கை தனக்கு அவசியம் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்று

12/12/2014

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

தலைமுடி அடர்த்தியாக வேண்டுமா?

almighty - arrahim
பெண்கள், ஆண்கள் அனைவருக்குமே தலைமுடி அடர்த்தியாக,நீளமாக, கருமையாக இருக்க வேண்டும் என்று தான் ஆசை.

11/12/2014

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

நம் மரணத்திற்குப் பின்
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மனிதன் இறந்துவிட்டால் அவனுடைய மூன்று செயல்களைத் தவிர மற்ற அனைத்தும் நின்றுவிடுகின்றன
, ,