இந்தியா – Google செய்திகள்

பதிவுகளில் தேர்வானவை

31/10/2014

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

கூகுல் உங்களை வேவு பார்ப்பதை தவிர்க்க
Google to spy on you
கூகிள் நவ் (Google now)என்ற வசதியை ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்மார்ட் தொலைபேசிகளில் இயக்கியிருந்தால் அது உங்களின் ஒவ்வொரு அசைவையும் கூகிள்

30/10/2014

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

கர்பலா
கர்பலா வரலாறு
almighty - arrahim
1. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்அவர்களின் ஆட்சி 11 ஆண்டுகள்.
2. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்அவர்களின் ஹதீஸ்களின் அடிப்படையில் அபூபக்கர் ரளியல்லாஹு அன்ஹு ஆட்சித் தலைவர்

25/10/2014

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

முழங்காலுக்கு வலிமை தரும் பயிற்சி
சிலருக்கு கால் பாதம் மற்றும் முழங்காலில் வலி இருக்கும். அதுவும் தூங்கி எழும் போது காலை தரையில் ஊன்ற முடியாத அளவிற்கு இந்த வலி அதிகமாக இருக்கும்.

23/10/2014

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

72 பிரிவு கூட்டத்தார்
almighty - arrahim
எது சுவனப் பாதை?
நானும் என் தோழர்களும் என்று கூறி இருந்தாலும் இந்த செய்தியில் முரண்பாடுகள் தெளிவாகத் தென்பட்டிருக்கும்.
, ,