இந்தியா – Google செய்திகள்

பதிவுகளில் தேர்வானவை

28/08/2014

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

கல்வி அறிவின் அவசியம்


கல்வியைத் தேடுவது ஒவ்வொரு
முஸ்லிம்களின் மீதும் கடமையாகும்’ என நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.

24/08/2014

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

ஹலாசனம்
ஹலா, ஆசனம் என்ற இரு வடமொழிச் சொற்களின் கூட்டுச் சொல்லாகும் ஹலாசனம் என்பது. "ஹலா" என்றால் கலப்பை

21/08/2014

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

கஹ்ஃபு - குகைவாசிகள்
  • 18:9 "அந்தக் குகை மற்றும் அந்த ஏட்டுக்குரியோர் நமது சான்றுகளில் ஆச்சரியமானோர்" என்று நீர் நினைக்கிறீரா?

16/08/2014

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

aiseesoft blu-ray player
தற்போது இணையத்தில் BluRay, Full HD 1080p வீடியோக்கள் நிறைய கிடைக்கிறது. அந்த வீடியோக்களை அதன் தரம் குறையாமல் பார்க்க இந்த 
, ,