இந்தியா – Google செய்திகள்

பதிவுகளில் தேர்வானவை

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

குர்ஆன் ஓதல்- தர்ஜுமா
அல் குர்ஆன் ஓதலும், பல மொழிகளின் தர்ஜுமாவும்.

http://quran.ksu.edu.sa/index.php?l=en#aya=1_1&m=hafs&qaree=husary&trans=en_sh
Read Quran
, ,