குர்ஆனை பொருள் உணர்ந்து தினம் ஒரு பக்கமாவது படியுங்கள்

பதிவுகளில் தேர்வானவை

12/11/2020

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

குறைஷி-அல்மாவூன்
( மூலம்:அல் குர் ஆன் /  சூரா: 106/  அல் குறைஷி )


 
 
சிதறிக் கிடந்தச் சமூகம் – ஒன்று 
சேர்ந்துச் சிறந்த தாலே 
குறைஷி கோத்திரம் உயர்ந்தது – மக்கத்துக்
குடிகள் யாவும் மதித்தனர் !

29/10/2020

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

மனதை கிள்ளியது

 கேடு கெட்டு பிரிந்த இஸ்லாமிய கட்சிகள் மற்றும்  இஸ்லாமிய இயக்கங்கள் இதற்கு பதில் கூறுங்கள்...!!!

#முத்தலாக்_சட்டம்

என்று கூறி மதத்தின் உள் விவகாரத்தில் தலையிட்டு வெற்றி கண்டு விட்டான்!

08/10/2020

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

அல்கவ்தர்-அல்காஃபிரூன்
பேரின்பத் தடாகம்
(மூலம்: அல் குர்ஆன் / சூரா 108 : அல்கவ்தர்)தகிக்கின்றத் தாகம்
தணிக்கின்றத் தடாகம்
பசிக்கின்ற நேரம்
புசித்திட ஹலாலும்;

23/09/2020

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

பெண் குழந்தைகளின் அழகிய பெயர்கள்

பெண் குழந்தைகளின்  நல்ல கருத்துள்ள  அழகிய பெயர்களை தேர்ந்தெடுங்களேன்.
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஆஸியா" (பாவி) எனும் பெயரை மாற்றிவிட்டு, "நீ (பாவியல்ல), ஜமீலா (அழகி)" என்று கூறினார்கள்.
இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர் தொடர்களில் வந்துள்ளது. அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள்
, |
, ,