பதிவுகளில் தேர்வானவை

31/08/2019

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

டேலி பதிவியல் ஏடு
கணக்கு பதிவியலின் மொத்த செயல்பாடுகள்
கணக்கு பதிவியலில் பயன்படுத்தும் ஏடுகள் (Books of Accounts)

1. குறிப்பேடு - Journal Entry
2. ரொக்க ஏடு - Cash Book
பணம் பரிமாற்றம் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து நடவடிக்கைகளும் இதில் அடங்கும்.
3. விற்பனை ஏடு - Sales Book
சரக்கு விற்பனை சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து நடவடிக்கைகளும் இதில் அடங்கும்.

03/08/2019

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

டேலி அடிப்படை
almighty-arrahim.blogspot.com
முதல் பாடத்தில் கணக்கு பதிவியலின் சில அடிப்படை சொற்கள் மற்றும் விதிகளை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில் கணக்கியல் பற்றிப் படிக்காதவர்களும் நிறுவன கணக்கு பொறுப்புகளை திறம்பட நடத்த டேலி மென் பொருள் உதவுகிறது.

23/07/2019

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

நபிகளாரின் வழிகாட்டல்
அன்றாட வாழ்வில் நபிகளாரின் வழிகாட்டல்

  
அல்லாஹ் நம்மீது சொரிந்துள்ள  அருட் கொடைகளில் எல்லாம், அவன் நமக்குத் தந்துள்ள இஸ்லாம் மார்க்கமே மிகப் பெரிய அருட் கொடையாகும்.

02/06/2019

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

அருள்மிகு இரவு
அருள் மிகு இரவு !

almighty-arrahim.blogspot.com
சபீர் அஹ்மது 
ஆற்றல் நிறை அல்லாஹ்
ஏற்றம் உடை யிரவில்
அருள் மறை அளித்தான்
இருள் அகல இகத்தில்
, ,