இந்தியா – Google செய்திகள்

பதிவுகளில் தேர்வானவை

12/01/2018

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

மாசிலா முழுநிலவே
almighty-arrahim
மாசிலா முழுநிலவே
மாநபியே முகமதுவே (ஸல்);
மாக்களென மாறிவிட்ட
மானுடத்தை மீட்டவரே!

28/12/2017

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

புற்றுநோய்

புற்றுநோய்

நம் உடலில் கோடி கணக்கான  செல்கள் உள்ளன ஒவ்வொன்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கணக்கில் தன்னை தானே புதுப்பித்து கொள்கின்றன (பழைய செல் இறந்து புதிய செல் உற்பத்தியாகிறது) குறிப்பிட்ட காலக்கணக்கில்புதுப்பிப்பதற்கு பதில்

04/11/2017

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

உபரியான ஹஜ், உம்ரா
உபரியான 'ஹஜ்' மற்றும் 'உம்ரா'

almighty-arrahim
இஸ்லாத்தின் ஐம்பெரும் கடமைகளில் இறுதியானது 'ஹஜ்' செய்வதாகும். பொருளாதார சக்தியுள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே

03/08/2017

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

யதார்த்த மயக்கம்
இளங்கவி சபீர்
படுப் பதுவோ...
போர்த் துவதுவோ...
கண் ணடைப்பதுவோ
அல்ல தூக்கம்.

நடந் ததுவும்...
நடப் பதுவும்...
நடக்க இருப்பதுவும் என
நர்த்தனமாடும்
, ,