இந்தியா – Google செய்திகள்

பதிவுகளில் தேர்வானவை

29/10/2010

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

சரியான முறையில் தொழவேண்டும்
முஹம்மது நபி (ஸல்) அவர்கள் எப்படி தொழுகையை நமக்கு தொழும்படி காட்டி தந்தார்களோ அப்படி தொழுவதையே அல்லாஹ் ஏற்று கொள்வான்
நமக்கு முன் மாதிரி முகம்மது நபி (ஸல்) அவர்களே.
, ,