இந்தியா – Google செய்திகள்

பதிவுகளில் தேர்வானவை

29/12/2012

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

தொழுகையில்என்னை எவ்வாறு தொழக் கண்டீர்களோ அவ்வாறே நீங்களும் தொழுங்கள் - நபி மொழி
 நம் தொழுகையில் ஏற்படும் சிறு சிறு தவறுகளையும் திருத்தி கொள்ள வேண்டும்

, ,