இந்தியா – Google செய்திகள்

பதிவுகளில் தேர்வானவை

07/08/2013

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

ஈத் பெருநாள் -சபீர்
                        ஈத்  பெருநாள்

Almighty-arrahim
பெருநாளுக்கு முதல்நாளே
பிறைசிரிக்கும் கீழ்வானில்
குளக்கரையும் படித்துரையும்
குதூகலிக்கும் சிறுவர்களால்
தெருவெங்கும் தீன்கமழும்
வீடெங்கும் விளக்கெறியும்
விடியவிடிய சிரிப்பொலியும்
விடிந்தபின்னால் புதுப்பொலிவும்

பள்ளியெங்கும் நறுமனமும்
பாங்கொலிபோல் தக்பீரும்
பெருநாளைச் சிறப்பிக்கும்
முழுநாளும் முகமன்களோடு

புத்தாடை மொருமொருக்கும்
அத்தர்களின் மணமிருக்கும்
சட்டைப்பையில் பணத்தோடு
மடித்திருக்கும் கைக்குட்டையும்
வட்டிலப்பம் வெட்டெடுக்க
வாய்க்கிணற்றில் நீரூறும்
தட்டிலதை இட்டுவைக்கும்
தாய்க்குணத்தில் தேனூறும்

முட்டைவடிவ கடற்பாசி
மொட்டவிழ்ந்த வடிவத்திலும்
பிட்டுவைத்த கண்ணாடியாய்
கட்டுடைந்து கரைந்துவிடும்

பொறிச்ச ரொட்டி பொசுபொசுக்க
பூவிதழாய்ப் பிய்ந்து வரும்
எறச்சாணக் கூட்டணியில்
எச்சிலூறும் நினைத்துவிட்டால்


இடியப்பச் சிக்கலொன்றே
இலகுவாக அவிழுமன்றோ
சவ்வரிசி கஞ்சியூற்ற
சப்புக்கொட்டும் முழு நாக்கும்

விடியும்போதே மணத்துவிடும்
வீட்டில் செய்யும் உணவு வகை
பசியாற அமர்ந்துவிட்டால்
ருசியாலே கவர்ந்துவிடும்

பிரியாணிப் பிரியருக்கு
பெரும்விருந்து எமதூரே
விருந்துணவை நிறைவுசெய்ய
இனிப்புவகை ஏராளம்

ஊர் மணக்கும் பதார்த்தங்களால்
எங்களூரின் பேர் மணக்கும்
உளம் மகிழும் பழகிவிட்டால்
நாங்கள்பேணும் நன்னெறியால்!-Sabeer Ahmed abuShahruk
, ,