இந்தியா – Google செய்திகள்

பதிவுகளில் தேர்வானவை

22/05/2014

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

function keys
இன்றைய கணனி பயன்பாட்டில் கீபோர்டில் பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து பொத்தான்களின் பயன்பாடும் மிக குறைந்த அளவே உள்ளது.

அதிலும் நாம் பயன்படுத்தும் கீபோர்டின் மேல் வரிசையில் அமைந்துள்ள F1 – F12 வரை உள்ள பொத்தான்களை நாம் வேண்டா விருந்தாளியாகவே பார்க்கிறோம்.
அவற்றின் பயன்பாடுகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம்.
F1 KEY
· F1– இதனை கிளிக் செய்தால் Help விண்டோ ஓபன் ஆகும்.
· WIN+F1 – Help and Support» Microsoft Windows ஓபன் ஆகும்.
F2 KEY
· F2 –Folder மற்றும் Files-ன் பெயர்களை மாற்ற பயன்படுகிறது
· Alt + Ctrl + F2 – மைக்ரோசாப்ட் வேர்டில் டாகுமெண்டை ஓபன் செய்கிறது.
F3 KEY
· WIN+F3- மைக்ரோசாப்ட் அவுட்லுக்கில் Advanced Search Window ஓபன் ஆகும்.
· Shift + F3- வேர்ட் டாக்குமெண்டில் உள்ள சிறிய எழுத்துக்களை பெரிய எழுத்தாகவும், பெரிய எழுத்துகளை சிறிய எழுத்தாகவும் மாற்ற உதவுகிறது.
F4 KEY
· Ctrl + F4 – பயன்பாட்டில் இருக்கும் விண்டோவை Close செய்யலாம்.
F5 KEY
· F5 – கணனியை Refresh செய்ய பயன்படுகிறது.
F6 KEY
· Ctrl + Shift + F6 –மைக்ரோசாப்ட் வேர்டில் புதிய டாக்குமெண்டை ஓபன் செய்கிறது.
F7 KEY
· F7- வேர்டில் Spelling and Grammar சரி பார்ப்பதற்காக பயன்படுகிறது.
F8 KEY
. F8- விண்டோஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் போது நாம் Safe Mode Access செய்ய இது பயன்படும்.
F9 KEY
· இதன் பயன்பாடு விண்டோஸ்க்கு உரியதாக இல்லாவிட்டாலும், மற்ற புரோகிராம்களில் பயன்படுகிறது.
F10 KEY
· Shift +F10- Right Mouse Click-க்கு சமமாக செயல்படுகிறது.
F11 KEY
· F11- Full Screen-க்கு விண்டோவை செட் செய்ய பயன்படுகிறது.
F12 KEY
· F12 Save as-யை ஓபன் செய்ய பயன்படுகிறது.
· Shift +F12 – வேர்ட் டாக்குமெண்டை Save செய்ய பயன்படுகிறது.
· Ctrl + Shift + F12 – வேர்ட் டாக்குமெண்டை Print செய்ய பயன்படுகிறது.
, ,