இந்தியா – Google செய்திகள்

பதிவுகளில் தேர்வானவை

15/04/2017

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

தமிழக விவசாயிகளின் அவலநிலை

*********உயர் கனவு கான உயிர் வேண்டும்
 உயிர் வாழ உணவு வேண்டும்
 உணவு கிடைக்க நெற்பயிர் வேண்டும்
பயிர் வளர்க்க விவசாயம் வேண்டும் விவசாயம் தர விவசாய் வேண்டும்
விவசாய் வாழ உதவி வேண்டும்
உதவிக்கு நல் அரசு வேண்டும்
இதுதான் வாழ்கை சுழற்சி
இவை இல்லாவிட்டால் உயிரின் வீழ்ச்சி
அதற்க்கு தேவை விவசாய வளர்ச்சி
அந்த வளர்ச்சிக்கு தேவை
வறட்ச்சி இல்லா உதவி
அதை உதவி காப்போம் வாழ்வின் மகிச்சி தேவை விவசாய புரட்சி
- தஸ்தகீர் அதிரை
           
, ,