இந்தியா – Google செய்திகள்

பதிவுகளில் தேர்வானவை

25/02/2013

அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நல்லருளும் நற்கிருபையும் புரிவானாக

Islam in the World
உலகில் எல்லா ஊடகங்களும் இஸ்லாத்திற்கு எதிராக இஸ்லாமிய தீவிரவாதி இஸ்லாமிய தீவிரவாதி என அலறிய போது இஸ்லாத்தை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாத பாமரர் முதல் பேரரறிஞர் வரை அப்படி என்ன இஸ்லாத்தில் இருக்கிறது என ஆராய்ந்தனர் .ஆராய்ந்தவர்கள் இஸ்லாத்தில் அங்கமானர்கள் எப்படி?

 இது (இக்குர்ஆன்) உலக மக்கள் யாவருக்கும் நல்லுபதேசமேயன்றி
வேறில்லை” 6:90             


, ,